I et ventilasjonsanlegg, selv kompaktaggregater, kan det bli mange signaler å håndtere. Dette skjer ofte over BACnet eller Modbus via en undersentral (PLS) og opp til SD-anlegget.

Fra eksempelet under, som er et systembilde fra et SD-anlegg for et ventilasjonsanlegg, kan vi se de forskjellige komponentene som inngår i aggregatet. Avhengig av aggregattype, oppbygging, protokollvalg og ønsker for styring kan flere av parameterene justeres. Dette kan være manuell åpning og lukking av spjeld, endring av settpunkt for tilluftstemperatur, endring av viftepådrag osv.

Vanlige komponenter i et ventilasjonsanlegg som sender signaler til SD-anlegget, eller styres derfra:

Fra venstre side for inntak:

 1. Stengespjeld for luft inn i anlegget, visning av åpningsgrad.
 2. Temperatursensor for inntaksluften, visning av grader.
 3. Filter for inntaksluft med differensialtrykkmåler som gir alarm ved tett filter (slik som på bildet).
 4. Varmeveksler, visning av virkningsgrad.
 5. Tilluftsvifte, visning av pådrag.
 6. Vannbårent varmebatteri med temperatursensorer på tur og retur, samt treveisventil mellom tur og retur.
 7. Temperatursensor tilluft etter varmebatteri, visning av grader.
 8. Røyksenor tilluft, visning ved alarm.
 9. Luftmengdemåler, visning av luftmengde tilluft.

Fra venstre side for avkast:

 1. Stengepjeld for luft fra anlegget, visning av åpningsgrad.
 2. Temperatursensor for avkastsluften etter varmeveksler, visning av grader.
 3. Avkastvifte, visning av pådrag.
 4. Varmevekser, visning av virkningsgrad.
 5. Temperatursensor for avkastluften, visning av grader.
 6. Filter for avkastluft med differensialtrykkmåler som gir alarm ved tett filter.
 7. Luftmengdemåler, visning av luftmengde avkast.