Kontrahering er det å bestille noe, og tegning av skriftlig kontrakt på dette.

Tilbudene må, før kontrakter skrives under, gås igjennom og evalueres. Det må kontrolleres at beskrevne kvaliteter er medtatt i tilbudsunderlaget.

En typisk felle er at man i tilbudsbeskrivelsen får beskrevet hva en leverandør “har gleden av å tilby”, mens det ikke nødvendigvis 100% speiler kravene i spesifikasjonen sendt ut på anbud. Her må ITB-ansvarlig være ekstra på vakt for å kvalitetssikre at tilbud er iht anbudsdokumenter.

 

 

Kilder:
NS3935:2011