Dagens bygg blir stadig mer avanserte og integrerte. Mange systemer, spesielt innen elektro og VVS, krever integrasjon mellom sensorer, spjeld, ventiler, brytere og aktuatorer. Det har opp gjennom tiden blitt utviklet flere protokoller og bus-systemer som er spesialisert inn mot sine felt. Noen er utviklet for spesifikke oppgaver – som dali – mens andre er mer allsidige – som BACnet og KNX. Vi har tatt for oss de mest kjente protokollene under:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finnes også systemer og protokoller for mindre næringsbygg og hjemmemarkedet. Vi tar ikke for oss disse her, men følg linkene for å lese mer om Z wave (med mange forskjellige produsenter), Philips HUE, xComfort, Sensio (toppsystem for xComfort, Z wave og KNX), og mange, mange flere små og store aktører.