BIM – bygningsinformasjonsmodellering, eller building information modelling på engelsk, er digitale modeller av bygg og konstruksjoner. BIM er ment som kjernen i et samarbeid mellom byggherre, rådgivende, arkitekt og entreprenører. Modellen skal brukes under bygging, som del av FDV og senere for eventuell riving.

Enkel film om BIM-prosessen:

 
 
 
 
 
Se dette innlegget på Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et innlegg delt av IPD Norway AS (@ipdnorway)

I BIM har vært fag sin modell, det har likevel lite for seg om hvert fag sitter på sin modellering uten å dele. De ulike fagenes modeller linkes dermed inn mot hverandre. På den måten kan man se kollisjoner mellom fag, man kan tilpasse plassering til andre og generelt få et godt innblikk i hvordan bygget vil se ut ved ferdigstillelse.

Families er navnet på “byggeklossene” i BIM, og er 3D-modeller av komponenter, f.eks. en stikkontakt, et spjeld, en ventil, temperaturføler osv. Disse plasseres deretter på ønsket sted i arkitektens modell, og gir dermed grunnlag for 2D-tegninger for bygging og 3D-modell for å navigere i.

I programmer som Solibri, BIM 360 fra Autodesk o.l. kan man sammenstille alle aktuelle modeller, koordinere fag og kjøre krasjtester. Resultatene bli deretter sendt fagene som retter modellen fortløpende.

Eksempel på en kollisjon funnet ved krasjtest:
Kabelbru som kolliderer med varmeenergirør.