Lys er en stor energiforbruker i et bygg, og riktig lysstyring kan gi store reduksjoner i energibruk. Valg av løsning avhenger av hvilke behov man ønsker å dekke, minimumskrav gitt i forskrifter [1], og det anbefales å innhente egen fagkompetanse for valg av lysløsning.

Innen lysstyring er det mye forskjellig å få tak i. Det kan være Dali-styring, 0-10V-styring via PLS, kontaktorstyrte kurser, dimmeaktuatorer på KNX osv. Valg av lysstyringssystem er viktig da det er forskjellige armaturer for enkelte protokoller, systemtype avgjør også oppløsning i mulige lys-scenarioer som kan settes i et bygg.

Begrepet lysstyring beskriver endringer og kontroll med utsendelse av lys fra armaturer. Parameterne som endres og kontrolleres er:

  • Lysfordelingen
  • Nivået (belysningsstyrke/luminans)
  • Spektralfordelingen (lysets farge)

I bygningsautomasjonssammenheng handler lysstyring i stor grad om å kontrollere lysnivåer (Nivået) og evt lysfarge (Spektralfordelingen). Det vil for eksempel si at lysnivået på armaturer tilpasser seg tilstedeværelse og/eller nivået på innstrålt sollys slik at luxnivået i rommet er konstant og energiforbruket optimalisert. Lyssstyring kan også innebære at lysfargen endres sammen med lysnivået for å påvirke folks biologiske, fysiologiske og psykologiske behov.

 

Kilder:
[1] https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/2/2-11/

https://glamox.com/no/lysstyring