Forprosjektet er den delen av et byggeprosjekt hvor de byggtekniske rammene begynner å bli beskrevet. NS3935 for Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner kaller dette “fase 3”, etter “fase 1: utarbeidelse av virksomhetsprogram” og “fase 2: byggeprogrammet blir vedtatt”.

Erfaringsmessig er det likevel veldig sjelden noen ITB-ansvarlig er med før et byggeprosjekt vedtas startet.

I forprosjektet gis det utkast til valg av planløsning fra arkitekt, det beskrives i grove trekk hva som skal være ytelsene for elektro, vvs, alarm, brann, IT osv. Det er sjelden man kommer dypt i materien, men man kan allerede her legge inn noen viktige byggeklosser for en god automatikkleveranse.

ITB-ansvarlig burde pekes ut før forprosjektet startes slik at denne personen kan bidra til å legge et ambisjonsnivå for automatikkleveransen. Det kan være føringer for smart lysstyring, klimatiseringstiltak, energiovervåking osv.

Den viktigste fallgruven å unngå er å utelate automatikk fra kalkylegrunnlaget. Det blir ofte ikke tenkt på, og dermed blir det en post hvor man må kjempe for hver krone. Tidlig inn betyr en budsjettspost, og større mulighet for å lande gode løsninger.

 

Kilder:
NS3935:2011