I et varmebehandlingsanlegg er det mange statuser og verdier vi ønsker å ha kontroll på og presentere i et toppsystem for informasjon og styring. Informasjon fra varmeanlegget er viktig i forhold til evt energioppfølgingssystem og generelt for personell som skal drifte bygget. Feltanlegget i et varmebehandlingsanlegg er ofte basert på tradisjonelle analoge og digitale signaler til en undersentral (PLS), men kan også leveres som feltbussystemer. Undersentralen videreformidler dataene over BACnet eller Modbus til SD-anlegget.

Fra eksempelet under, som er et systembilde fra et SD-anlegg for et varmebehandlingsanlegg, kan vi se eksempel på forskjellige komponenter som inngår i et temperaturstyrt anlegg. Avhengig av oppbygging, protokollvalg og ønsker for styring kan flere av parameterne justeres. Dette kan være settpunkter for temperatur, begrensninger for pådrag elkjele(maksimalvakt), alternering av beredere, osv.

Vanlige komponenter i et varmebehandlingsanlegg som sender signaler til SD-anlegget, eller styres derfra:

  1. Elkjele, visning av temperatur og el-effektpådrag
  2. Temperaturføler hovedstokk returvann, visning grader
  3. Temperaturføler hovedstokk turvann, visning grader
  4. 3veis ventil for tappevannskrets, visning stilling/pådrag
  5. Energimåler tappevannskrets, visning forbruk
  6. Sirkulasjonspumpe tappevannskrets, status drift/feil
  7. Temperaturføler tappevannskrets returvann, visning grader
  8. Temperaturføler tappevannskrets turvann, visning grader
  9. Sirkulasjonspumpe forvarming beredere, status drift/feil
  10. Varmtvannsberedere el tilskudd, visning av/på

Kilder:
Automatisering, grensesnitt, Sentral drifts- overvåking. Sandnes kommune