VVS-leveransen spenner seg fra ventilasjon til utekrana, fra vannbåren varme til energisentraler. Det er et bredt fag, men felles for installasjonene er at det er rør involvert, og noe som styrer luft og vann.

Styringer kan spenne seg fra store, manuelle eller styrte spjeld, til avanserte mikroprosessorstyrte scenarioer.

Vi har på denne siden forsøkt å fokusere på tre hovedområder:

Vannbehandling

Kort fortalt går vannbehandling ut på prosessene som skjer mellom vanninntaket og springen. Det kan være varmtvannsproduksjon, glykoltilsetning for å tåle minusgrader eller vannrensing.

Varme

Varmedistribusjon via vann har blitt mer og mer vanlig i nye installasjoner. Energisentraler produserer varme på en miljøvenlig måte, og vannrør distribuerer varmen i bygget via f.eks. radiatorer eller vannrør i gulv.

Ventilasjon

Ventilasjon innbefatter luftbehandlingen i et bygg. Det finnes mange forskjellige metoder for ventilering. Varme- og kjølefunksjoner og luftrensing er også ofte å finne i installasjonene. Vi fokuserer på styringen og signalene ifm. ventilasjonsaggregater.