Elektroleveransene spenner seg fra trafo til datauttak, fra lysstyring til lyd og bilde. Det er et bredt fag, men felles for installasjonene er at det er kabler involvert, og noe som styrer strøm og spenning.

Styringer kan spenne seg fra massive, manuelle eller styrte kontakter, til avanserte mikroprosessorstyrte scenarioer.

Vi har på denne siden forsøkt å fokusere på de mest kjente systemene som ofte inngår i et prosjekt:

Sterkstrøm

Sterkstrømsleveransen er det typiske 230/400V-nettet i bygget. Stikkontakter, lys, elektrisk varme, løftebukker, heiser, motorer osv.

Svakstrømssystemene:

Svakstrømsleveransen er typisk busser, dataspredernettet, alarmsystemer, adgangskontroll og andre systemer som holder seg i spenningssjiktet <50V.

Adgangskontroll – Et eget system, men henger gjerne sammen med lås og beslag da låsesystemet skal fungere sammen med det bakenforliggende systemet som gir adgang.

Brannalarmanlegg – Et system som detekterer og varsler brann. Er ofte et knutepunkt for styringer som skal skje for å ivareta byggets beredskapsplan og alarmorganisering.

Innbruddsalarm – Et system som detekterer og varsler om brudd på fysiske barrierer. Disse kan være bevegelsessensorer, varmesensorer, laserstråler osv.

Lås og beslag – Et system som ofte ikke faller inn under elektro i et prosjekt per nå, men som fra 2020 kommer innunder elektrofagene på videregående skoler.