DALI (Digital Addressable Lighting Interface) er en dataprotokoll utviklet av flere lys og lysstyringsprodusenter. DALI er en etterfølger av 0-10 V lysstyringssystemer, og er et åpent standardalternativ til Digital Signal Interface (DSI), som den bygger på.

DALI er spesifisert ved tekniske standarder IEC 62386 og IEC 60929. Utstyr som samsvarer til standarden sikrer at utstyr fra forskjellige produsenter vil samvirke. DALI-varemerket er tillatt på enheter som overholder gjeldende standarder når de produseres.

Spesialisert protokoll for lysstyring

DALI protokollen er ikke en konkurrent til de altomfattende automatiseringsprotokollene som KNX, ModBus og LON, men har sin styrke innen bygningsautomatisering for styring av individuelle lys eller lysgrupper. Lysstyringen er svært fleksibel og enkel å justere (via software endringer) til nye tilstander f.eks. ved endringer av rominndeling eller bruksmønstre, og lar i mange tilfeller elektrikere uten kompetanse på de overordnede systemene utføre service på lysanlegget. Lys kan tilordnes og grupperes i ettertid uten endringer i kablingen og de fleste mastere har en «easy replacement» funksjon som lar elektrikeren skifte defekte lys uten kjennskap til øvrig programmering. I enkle prosjekter styres DALI enhetene fra et selvstendig styresystem. I større prosjekter integreres som oftest DALI styresystemene i et større overordnet styresystem for bygningsautomatisering via bus systemer som KNX, BACnet eller Modbus over en DALI gateway.

Tekniske egenskaper

  • 0-10V styreprinsipp
  • 64 adresser pr linje
  • Asynkron kommunikasjon via to-leder bus
  • Opptil 300m lengde ( 600m ved bruk av repeater)

Oppbygging av et system

Et DALI-nettverk består av en master og en eller flere slaveenheter (f. eks. elektroniske forkoblinger, LED-drivere og dimmere) som har DALI-grensesnitt. DALI-protokollen tillater at enheter adresseres individuelt, og flere enheter kan tilskrives samtidig via multicast- og kringkastingsmeldinger. En DALI master kan styre inntil 64 enheter på en linje. En enhet kan tilordnes til 16 individuelle grupper og 16 individuelle scener. Med toveis datakommunikasjon kan man også få tilbakemeldinger fra slave til master. Kommunikasjonen i nettverket foregår over et enkelt ledningspar gjerne kalt DALIbus. En DALIbus kan ordnes i linje eller stjernetopologi, eller en kombinasjon av disse.

DALI er ikke klassifisert som SELV (Safety Extra Low Voltage), og DALIbussen kan føres sammen med strømkabler eller i en flerlederkabel som inkluderer 230V til lysarmaturene. Noen enheter (for eksempel HF-forkoblinger) har bare funksjonell isolasjon mellom strømnettet og DALI-kontrollen. Dette betyr at selv om DALIbus-kabelen fungerer ved ELV-potensial(lavvolt), må den behandles som om den var i strømnettet, være godkjent for 230V og dimensjonert for et maksimalt spenningsfall på 2 volt langs kabelen (maks 300 m). En DALIbus kan kobles til en enhet uten hensyn til polaritet. En DALIbus krever en 24V DC 250 mA strømforsyning og hver lysarmatur i nettverket kan bruke 2mA. Andre enheter som bevegelsesdetektorer eller styrepaneler kan strømforsynes via DALIbus og opptar da hver sin busadresse. Disse andre enhetene tillates å ha et høyere strømforbruk enn lysarmaturer.

 

 

Figurer viser mulige DALI topologier.

 

Kilder:
http://www.wago.no/applikasjoner/bygningsautomasjon/bygningsautomasjon/systembeskrivelse/dali/oversikt/index.jsp 13/5-18
https://www.micromatic.no/siteassets/3-proffsenter/mm-skolen/presentasjoner/Dali-Eliaden-Presentasjon-Micro-Matic 13/5-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface 13/5-18