BACnet er en åpen protokoll, og dermed teknologi og leverandør uavhengig, for dataoverføring mellom bygningsautomatiserings-systemer. Utviklingen av BACnet startet i USA for mer enn 30 år siden. I dag er BACnet nasjonal standard i USA, europeisk standard og nasjonal standard i mer enn 30 land, og det er utviklet en internasjonal ISO standard (ISO 16484-5 og 6). Som en global kommunikasjonsstandard videreutvikles og vedlikeholdes standarden kontinuerlig og nye produkter fra de forskjellige leverandørene testes hos uavhengig testlab, etter en egen standard (ASHRAE standard 135.1), som beskriver hvordan testene skal utføres. Produkter som består slik testing blir merket BTL (BACnet Testing Laboratory).

Basert på “språk”

I motsetning til flere andre bygningsautomatiserings-systemer er BACnet bare et «språk» eller et sett med kommunikasjonsregler som bestemmer hvordan BACnet enhetene skal kommunisere med hverandre. BACnet brukes til sikker datakommunikasjon mellom forskjellige systemer og enheter i et anlegg og opp til et SD anlegg. BACnet støtter flere nettverksteknologier og topologier som Ethernet, ARCNET, MS/TP og BACnet/IP.

Oppbygging av et system

Informasjonen som finnes i en BACnet enhet er organisert som objekter. Et objekt er en samling av informasjon relatert til en spesiell funksjon som kan identifiseres og kommuniseres med over nettverket. En enhet har alltid minst ett objekt – for å identifisere seg selv.

Figuren under viser et eksempel på et objekt for en funksjon – analog input. Objektet har i tillegg et unikt nr (Object instanse). Objekttypen (f.eks analog input) + Object instanse gir en unik «adresse» (Object ID) som kan identifiseres på nettverket og leses fra. Det er definert 23 standardobjekter i BACnet – standarden. Objektene kan være forberedt for forskjellige typer tjenester(services) avhengig av funksjon. Noen objekter kan både skrives til og leses fra, mens andre objekter tillater bare en av delene.

Figuren viser en illustrasjon av et BACnet objekt.


Figuren viser standardobjektene i et BACnet.

 

Kilder:
http://www.wago.no/applikasjoner/bygningsautomasjon/bygningsautomasjon/systembeskrivelse/bacnet/oversikt/index.jsp   13/5-18
http://www.bacnet.org/Tutorial/HMN-Overview/sld001.html  13/5-18
www.distech-controls.com/~/media/files/training/bacnet801.ashx  13/5-18