Innen sterkstrøm er det flere ting som kan måles og styres. Typisk for et bygg av litt størrelse har vi systemer som skal integreres innen nettanalysatorer, tilbakemelding fra vern, UPS-overvåking, lysstyring, styring av forbrukskurser, start av nødstrømsaggregater osv.

I sterkstrømsanleggene er det flere signaler vi er ute etter, det går på spenningsnivå, strøm- og effektverdier, feilmeldinger o.l. Det er også styringer via kontaktorer, dimmeaktuatorer, motoriserte effektbrytere m.m.

Nettanalysatorer – Disse kan ta ut et hav av informasjon i et anlegg. De står plassert i hovedtavla, og overvåker det totale anleggets strømverdier. Det gjør det mulig å få ut effekter, både reaktive og aktiv. Vi kan få en trending av når effekter øker og minsker, spenningsstabiliteten, fasefordelingsgraden m.m.

Tilbakemelding fra vern – Dette er gjerne potensialfrie kontakter som har én oppgave – å gi tilbakemelding om vernet er gått eller ikke. Signalet kan hentes inn via en binærenhet på f.eks. KNX.

UPS-overvåking – Dette er forskjellige feilsignaler, enten via bus eller potensialfrie kontakter. Det kan være feilsignal for batterier, feilsignal på tilførsel, feilsignal på utgående kurs, internfeil og fellesfeil. Forskjellige UPSer har forskjellig oppløsning av feilnivåer.

Styring av strømkurser – Dette kan være strømkurser i et konferanselokale, et utleieobjekt osv. hvor man ønsker å åpne for ekstra bruk ved booking av ekstra effekttilgang. Strømkursene kan dermed styres via kontaktorer som er linket opp til et bookingsystem via SD-anlegget.

Nødstrømsaggregater – Det er mange signaler og styringer relatert til nødstrømsaggregater. Alt fra nivåer på dieseltanken, feilsignaler, til styresignal ut til tavle for å legge inn nødstrøm. Et nødstrømsaggregat har gjerne spenningsvakter ute i tavla som starter aggregatet vet bortfall av spenning. Når aggregatet er igang styres en motorisert effektbryter som legger inn nødstrøm på prioriterte kurser.