Byggeperioden starter, og entreprenørene har fått sine kontrakter. I denne perioden er det viktig at ITB-ansvarlig blir et bindeledd mellom prosjekterende og entreprenør.

Arbeidstegninger og beskrivelser må ivareta oppdragsgivers behov, samtidig som disse må leveres slik at det blir en effektiv og rasjonell fremdrift i prosjektet.

Hovedoppgavene til ITB-ansvarlig er i denne perioden:

  • Å kontrollere at nødvendig kommunikasjon mellom entreprenører og leverandører ivaretar de tekniske løsningene.
  • Å kontrollere at grensesnittene fungerer hensiktsmessig.
  • Bistå ved FATer og SATer.
  • Verifisere de tekniske løsningene løpende slik at leverte systemer fungerer etter sin hensikt.

Etter byggeperioden er det normalt at det innledes en prøvedriftsperiode.

Kilder:
NS3935:2011