Tverrfaglig koordinering går ut på at flere fag, spesielt i detaljprosjekteringsfasen, tilpasser sine prosjekteringer mot hverandre. Dette er viktig i flere områder i et bygg – men kanskje mest i himlinger og tekniske rom.

Himlinger koordineres slik at lamper, ventilasjon, sprinkler, høyttalere, røykdetektorer osv. plasseres riktig på tegning, og dermed ser riktig ut når bygget er ferdig også. Tradisjonelt har det vært en av byggeplassens største “krangler”, hvem som fikk senterplasseringen i taket – nå kan det løses allerede på tegnebrettet!

Tekniske rom har alltid vært en utfordring. Arkitekten vil gjerne ha rommet så lite og så usynlig som mulig, mens VVS og elektro gjerne vil ha så mye plass som mulig å boltre sine installasjoner på. Mens det før var vanlig å møte problemene på byggeplassen relatert til hvor rør skal gå, hvor lamper skal henge, hvor aggregater skal få plass, hvor tavler skal plasseres osv, er det nå mulig å løse dette også på tegnebrettet! Aller best blir det om det modelleres opp i 3D, for da ser man hvor mye plass som er opptatt i høyden også.

Det finnes forskjellige måter å gjøre koordineringsabeidet på. Noen sverger til møter og befaringer, noen til rene dataprogrammer. Vi vil anbefale en kombinasjon – snakke sammen, benytte de tekniske nyvinningene og kontrollere på byggeplass med befaringer. Noe som er veldig i vinden for tiden er BIM!