LonWorks® er en åpen standard for bygningsautomatisering og er karakterisert ved en fleksibel topologi og med funksjoner på tvers av hele bygningen.

Forkortelsen LON® står for Local Operating Network og er en standard som for det meste benyttes I bygningsautomatisering. Som en åpen standard iflg. ISO/IEC 14908, er LonWorks® tilgjengelig for alle leverandører i markedet.

Hva brukes LonWorks® til?

LonWorks® er et distribuert automatiseringssystem der enheter (noder) kan kommunisere med hverandre ved bruk av LonTalk® protokollen. Kommunikasjonsprotokollen kan implementeres i hvilken som helst hardware struktur, og som en åpen standard, tillater LonWorks® produkter fra forskjellige leverandører å kommunisere med hverandre. Hver enkelt node har sin egen intelligens og kan utføre forskjellige program tilnærmet uavhengig av hverandre, men de kan også gjøre respektive data tilgjengelig for andre enheter i nettverket. Det skilles mellom sensorer, aktuatorer og styresystemer (kontrollere), og datautvekslingen er basert på endringer (event driven) noe som gir fleksible løsninger med mange mulige funksjoner for nærmest hvilke som helst nettverksvarianter og kompleksitet. Dette brukes stort sett kun i bygningsautomatisering. I et integrert anlegg behandles alle oppgavene av flere enheter i nettverket uten at data går tapt. LonWorks® er beregnet for en mengde applikasjoner i bygningsautomatisering, eks. adgangskontroll, HVAC-system, brann alarm med mer.

Systemegenskaper:

  • Åpent system for bygningsautomatisering
  • Fleksible topologier og funksjoner på tvers av bygget
  • Standardisert kommunikasjon
  • Enkel idriftsettelse med bruk av LNS-basert «network management
    tools»
  • Et bredt spekter av overføringsmedia, slik som tvinnet trådpar, strømnettet,
    fiber eller Ethernet

Kilder:
http://www.wago.no/applikasjoner/bygningsautomasjon/bygningsautomasjon/systembeskrivelse/lonworks%C2%AE/oversikt/index.jsp