Prøvedrift av et anlegg er, som ordet antyder, en periode mellom byggeperioden og overtakelse der et bygg gjennomgår testing og tilpasning av de tekniske systemene. Prosessene for dette er beskrevet i NS6450, og kunne vel like gjerne stått i NS3935 for ITB da det er en viktig del i en automatikkleveranse. Mange ser disse to standardene som et felles verktøy for automatikkprosessen i et bygg. Prøvedrift er en periode der man kan ha mulighet til å avdekke feil på utstyr, innstillinger, settpunkter osv. før bygget endelig overleveres til byggherre.

Bruk av standarden forutsetter at byggherren planlegger testing, idriftsetting og prøvedrift, samt beskriver dette i tilbudsgrunnlaget. Prøvedriften finner sted etter innflytting for å prøve de tekniske bygningsinstallasjonene med reell internlast og bruk. Standarden er uavhengig av om prøvedrift i henhold til partenes kontrakter skal finne sted før eller etter overtakelse.

Figur viser fasene i byggeprosesser.

Figur viser prosessene i idriftsettingsfasen, prøvedriftsfasen og overgang til ordinær drift.

 

Kilder:
NS6450 – Idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner