Meter bus (M-bus) er en kost-effektiv feltbus for overføring av data fra forbruksmålere

En sentral master — f.eks. en WAGO kontroller med forbruksmålere under seg — kommuniserer via en to-leder bus (maks. 250 slaver pr. segment) med f.eks. energimålere, vannmålere, elektriske målere eller gassmålere, samt forskjellige typer sensor og aktuatorer .

Systemfunksjoner

M-Bus Systemgrafikk

  • Alle forbruksmålere er koblet til en sentral controller via en enkel kabel (bus)
  • Bus-slavene får strømforsyning direkte via 2-leder bus’en
  • Utstyr fra en lang rekke leverandører kan kobles til den samme bussen, dermed er brukeren ikke bundet til kun èn leverandør.

 

Kilder:
http://www.wago.no/applikasjoner/bygningsautomasjon/bygningsautomasjon/systembeskrivelse/m-buss/index.jsp