Hvem er vi?

ITB-guiden startet som et fagskoleprosjekt, og ble senere overtatt av deltakerne for å sikre videre drift og vedlikehold. Conturo AS står nå for driften, og ønsker fremover å tillegge mer kunnskap med tiden som kommer.

Klima- og miljø perspektivet er viktig for oss i planlegging av fremtidens byggeprosjekter. Våre medarbeidere setter søkelys på det grønne skiftet med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger i prosjekteringen.

Vårt tverrfaglige rådgivende ingeniørmiljø holder til i Stokke mellom Sandefjord og Tønsberg, rett ved siden av stasjonen.

Ta kontakt med oss – vi tar på oss oppdrag over hele østlandsområdet!

Formål

ITB-guidens formål går ut på å gi en innføring i hvordan å sikre en god automatikkleveranse med hovedfokus på integrasjon. Vi ønsker med siden å forenkle og veilede personer som jobber med automatikk og styring til å få en bedre forståelse, god tverrfaglig koordinasjon og et godt overblikk i et prosjekts forskjellige faser.