En brannalarmanlegg er ofte dypt integrert i flere funksjoner i et bygg, men hovedfunksjonen er å så raskt som mulig detektere branntilløp, sørge for lokal varsling ved hjelp av lyd og lys, samt varsel til ekstern enhet (brannvesen eller vaktselskap) for raskest mulig reaksjon. Det finnes spesielle situasjoner som gir stille alarm i noen minutter før lokal varsling evt. aktiveres. Dette er f.eks. på flyplasser eller kjøpesentre, og der hvor uønskede evakueringer skaper problemer for drift. En lokal vakt undersøker deteksjonsstedet ift. uønskede alarmer fra bygging eller andre scenarier som kan utløse alarmen utilsiktet, og avstiller alarmen før lokal varsling om det ikke brenner.

Vanlig integrasjon av brannalarmanlegg i et bygg er signal til SD-anlegg for brann, forvarsel og feil. Det er også mulig å legge inn varsel i SD-anlegget for batterifeil eller andre spesifikke feilmeldinger. De resterende signalene håndteres av sentralen – inkludert varsel til ekstern enhet.

Et brannalarmanlegg skal prosjekteres iht. NS3960. Dette er en nøktern og enkel standard som dekker de aller fleste behov for prosjektering.

Brannalarmanlegg deles inn to kategorier:

  • Brannalarmkategori 1: Optiske røykdetektorer i rømningsveier og fellesarealer.
  • Brannalarmkategori 2: Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder.

De mest brukte sensorene er:

Optisk røykdetektor: Monteres i tak. Deteksjonskammer hvor en IR-stråle lyser konstant, og røykpartikler skaper refleksjoner fra strålen som treffer en fotodiode. Avhengig av refleksjonsmengde utløses alarm.

Multikriteriedetektor: Monteres i tak. Flere typer deteksjonskammere som samlet sett gir en mulighet for å legge logiske algoritmer for alarm eller ikke. Typiske scenarioer slike detektorer kan skille ut er matos, damp, eksos, sigarettrøyk osv.

Manuelle meldere: Monteres på vegg. Som navnet hentyder er dette en manuell knapp som kan trykkes inn for å starte brannalarmanleggets varsling.

Varmedetektorer: Monteres i tak. Mer vanlig før da røykdetektorene var dyrere og mindre stabile. Benyttes nå i hovedsak i de miljøene hvor røykdetektorer ikke er hensiktsmessig å montere. Typisk fryserom, kjølerom, badstuer o.l.

Sprinklerkontrollbokser: Enheter på en brannalarmsløyfe som kobles til byggets sprinkleranlegg. Det kan være stengeventiler eller strømningsvakter som henholdsvis utløser feilalarm eller brannsignal.

Et brannalarmanlegg må samkjøres mot heiser, rømning, universell utforming, adgangskontrollanlegg og lås/beslag hvis dette er relevant. Det er byggets alarmorganisering som definerer det totale samspillet mellom brannalarmanlegget og de organisatoriske tiltakene.

Kilder:
http://hls-eltek.no