Detaljprosjektet er der ting virkelig defineres. Tekniske løsninger tegnes ut, beregnes og beskrives. Når detaljprosjektet er ferdig er materialet godkjent som arbeidsgrunnlag, som legger grunnlag for entreprenørens praktiske arbeid for byggherre. For at arbeidstegningene skal være best mulig anbefaler vi at det jobbes med tverrfaglig koordinering.

For ITB-ansvarlig er dette en viktig fase.

 • Funksjoner i respektive systemer, og hvem som har ansvar for disse, skal defineres.
 • Grensesnittene i prosjektet skal defineres.
  • F.eks. at Arkitekt har ansvar for å tegne inn klimaluker, bygg må levere dette, VVS skal definere klimatiseringsverdier og elektro skal definere styring av motoren til luken.
 • Beskrivelser fra rådgivende skal kontrolleres, og sjekkes opp mot brukers/tiltakshavers behov.
  • Her er det spesielt viktig at bestemmelser i forprosjektet følges opp
 • Krav til tester (FAT og SAT) skal stilles, behov for prøvedrift skal defineres, samt følge opp at spesifikke produktkrav blir implementert i beskrivelsene fra rådgivere.
  • FAT er en godkjennelsestest foretatt på fabrikk for å vise kvaliteter iht beskrivelse/kontrakt.
  • SAT er en godkjennelsestest foretatt på “site” for å vise at leverte kvaliteter er iht beskrivelse/kontrakt.

 

Kilder:
NS3935:2011