Adgangskontroll er gjerne innført for å ha kontroll på hvem som har tilgang hvor og når.

Problemstillingen med tradisjonelle låssystem var at en mistet nøkkel var bortimot umulig å fjerne uten å gjøre om store deler av systemet med tilhørende store kostnader.

Der hvor adgangskontroll er etablert er dette et ikke-problem, sikkerheten gjenopprettes med noen tastetrykk, og de eneste kostnadene forbundet med dette er et nytt kort til brukeren.

Adgangskontroll finnes i flere typer sikkerhetsnivåer, og i mange utførelser. Alt fra adgangsbegrensning (eks. håndtak)som kun gir inngrep til godkjent bruker, til delt kryptert utførelse med FG-godkjent avlåsning.  Dette avklares i samsvar med byggherre i forkant. Det er vanlig at et bygg har elementer av alle sikkerhetsnivåer, hvor skallet og spesielle rom (eks. IT rom) har den høyeste sikkerheten mens et kontor ikke har samme grad. Det som blir et mer og mer vanlig innslag i adgangskontroll er APERIO , et system som er kompatibel med flere adgangskontrollsystemer og som kommuniserer mellom HUB(kontrollenhet) og låsenhet trådløst. Det benytter RS485 som grensesnitt, og kan derfor brukes av flere system som har dette grensesnittet. Dette er meget kostnadseffektivt i forhold til tradisjonell adgangskontroll, men har de begrensninger som trådløst kontra trådbasert har. Innen adgangskontroll er det spesielt kapasitet og sikkerhet som gjør Aperio uegnet til høysikkerhetsløsninger.

Et adgangskontrollanlegg må samkjøres mot brann/rømning, universell utforming, innbruddsalarm, brannalarm og lås/beslag hvis dette er relevant.  Det er helheten her som er viktig, ikke funksjonen til hvert enkelt system.

Vanlig integrasjon av adgangskontrollanlegget i et bygg er signal til SD-anlegg for drift, feil og ulovlig åpning (f.eks. om det benyttes nøkkel istedenfor nøkkelbrikke, oppbrutt dør e.l.). Det er også vanlig at det er et direkte signal fra brannalarmanlegget til adgangskontrollanlegget for å låse opp evt. adgangskontrollerte rømningsveier.

Mer om brann/rømning kontra innbrudd finner du på http://www.dsb.no/  (direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Mer om FG-krav og regler finner du på www.fgsikring.no (forsikringsselskapenes godkjenningsnemd.)

EKSEMPEL på topografi under (Trioving ARX)