BACnet Modbus LonWorks KNX Dali
Utviklet av: ASHRAE Modicon Inc. Echelon Corporation/ Motorola KNX Association Samarbeidsutviklet av flere lys- og lysstyringsprodusenter
Bruk Kommunikasjonmellom enheter

 

Kommunikasjon mellom enheter

 

Kommunikasjon mellom enheter

 

Kommunikasjon mellom enheter

 

Kommunikasjon mellom enheter

 

Markeder Bygningsautomatisering

Næring

 Bygningsautomatisering

Næring

Bygningsautomatisering

Hjem/næring

Bygningsautomatisering

Hjem/næring

Lysstyring(Bygningsautomatisering) Hjem/næring
Eksempler Overordnet innsamling av data fra undersystemer for presentasjon på administrasjonsnivå. Innsamling av data/styring av feltkomponenter Presentasjon av data og styring av/fra feltkomponenter Presentasjon av data og styring av/fra feltkomponenter

 

Lysstyring av armaturer
Proprietær Nei Nei Nei Nei Nei
Overførings moduser ASCII, RTU, TCP/IP ASCII, RTU, TCP/IP MS/TP, ethernet, powerline TP (Serielt), radio, ethernet/wifi, powerline TP (serielt)
Standarder ANSI/ASHRAE Standard 185 ;ISO-16484-5; ISO-16484-6 IEC 61158 ANSI/EIA 709.1; ISO/IEC 14908-1, 14908-2, 14908-3, 14908-4 Internasjonal standard (ISO / IEC 14543-3)

Europeisk standard (CENELEC EN 50090 og CEN EN 13321-1)

IEC 62386 og IEC 60929
Kostnader Lav; Ingen kostnad for bruk eller lisensavgift Lav; Ingen kostnad for bruk eller lisensavgift Lav; Ingen kostnad for bruk eller lisensavgift Middels; lisensavgift for programmeringsverktøy. Lav; Ingen kostnad for bruk eller lisensavgift
Nettverk grensesnitt Eksisterende LAN og LAN infrastruktur Tradisjonelle serielle og Ethernet protokoller U10 / U20 USB Nettverksgrensesnitt; i.LON SmartServer; i.LON 600 Tradisjonelle serielle og Ethernet protokoller, USB Serielt over en 2-leder bus
Testing BACnet Test Laboratorier

 

Modbus TCP godkjent Test Program

 

Produktene må være i overensstemmelse med LonWorks protokoll

 

Utføres av KNX-godkjente tredjeparts testlaboratorier basert på overensstemmelses med KNX-protokollen Digital Illumination Interface Alliance (DiiA)  sertifiserer alt DALI utstyr
Fordeler Allsidig protokoll som kan brukes i alle nivåene innen bygningsautomasjon.

Mulighet for store systemer og mange komponenter.

Allsidig protokoll med mange bruksområder. Godt utbredt innen bygningsautomasjon, og har enkel integrasjon av nye enheter. Standardisert overføringsteknologi med mange muligheter: Coax, fiber, TP osv.

Fleksibel ift topologi og oppkobling.

Allsidig protokoll med enormt produktspenn. Det aller meste innen bygningsautomasjon kan styres via KNX.

Enkel installasjon, og lange buslinjer.

Fleksibel og effektiv protokoll for lysstyring.

Fleksibel ift topologi og oppkobling.

Ulemper Begrenset antall feltenheter som kan kobles til en hovedstasjon bortsett fra via Ethernet TCP / IP.

Ny standard har sikkerhetsstandard, men ikke implementert i alle enheter.

 

Begrenset antall datatyper.

Ingen standardmetode for en node for å finne beskrivelsen av et dataobjekt.

Ingen sikkerhet mot uautoriserte kommandoer eller avlytting av data.

Utdatert.

Lav hastighet på dataoverføring.

Ved feil og bytte av komponenter må nytt utstyr programmeres.

Kommunikasjonsdata ligger lagret i hver enhet.

Kommuniserer kun kablet.

Kun 64 adresser pr linje.

 

 

 

Kilder:
https://www.setra.com/
http://knx.org/
http://wago.no/