Systemet er laget av statsbygg og er i dag obligatorisk på byggeprosjekt hvor Statsbygg eller forsvarsbygg er byggherre. Det begynner å bli vanlig at byggeprosjekter av en viss størrelse følger denne standarden. Tanken er at ved å følge denne standarden skal alle komponenter merkes etter samme mal, og det vil således lette arbeidet i ettertid med å finne igjen den eksakte komponenten. Systemet er omfattende, og man kan ha problemer med å se nytteeffekten på mindre bygg. På større og komplekse bygg vil man derimot fort se nytten.

Link til oversikt over publikasjoner som statsbygg har utgitt mht. TFM finner du her:
TFM – publikasjoner – statsbygg.no

Tverrfaglig merkesystem er bygd opp etter følgende mal:

+AAA=NNN.nnn-BBnnnT eks. +002=543.OU001-RK001T

+AAA er lokalisering. Dette angis alltid av oppdragsgiver. I eksemplet gjelder dette bygg 002.

=NNN.nnn er systemnummeret.  Dette er bygget opp av bygningsdelsnummeret (3 siffer) iht NS3451:2009 og et løpenummer. Løpenummeret her kan for eksempel skille mellom forskjellige underfordelinger (i EL) mens den har en annen betydning innen bygg. Hvorvidt dette er aktuelt avhenger av prosjektets størrelse og kompleksitet. I dette konkrete eksemplet betyr koden følgende:

543.001 – adgangskontroll.system(sentral) nr. 001

TFM systemkodeliste heter:
PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM. Systemkodeliste

-BBnnn er komponentnummeret . De to første bokstavene henviser til komponentkodeliste. I dette eksemplet betyr det kortleser med tastatur nr001. T betyr at  komponenten er TYPE-UNIK. I korte trekk betyr det at det er mange like enheter i bygget, og at det ikke er nødvendig å kunne skille de like komponentene i samme system fra hverandre.

TFM komponentkodeliste heter:
 PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM. Komponentkodeliste

Bygningsdelsnummeret er også kjent for de som sitter i motsatt ende av prosessen, prosjekt og anbudsstadiet.

En mer utdypende forklaring med eksempler på TFM finner du i dokumentet (følg link til publikasjoner over):
PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM