Anbuds- og tilbudsrunden er en mindre aktiv periode for prosjekterende, da denne fasen stor grad ligger mellom tiltakshaver og entreprenører. Det er likevel en viktig fase for ITB-ansvarlig.

ITB-ansvarlig må i denne fasen:

  • Kontrollere forespørslene som utgår fra tiltakshaver for innhenting av tilbud. Det må kvalitetssikres at kravene satt i beskrivelser er ivaretatt i forespørseldokumentene.
  • Være tilgjengelig – tilbydere skal kunne ta kontakt med ITB-ansvarlig for avklaringer slik at tilbudet blir i henhold til beskrivelse.
  • Sørge for at prosjektspesifikke kommunikasjoner mellom tekniske entreprenører beskrives i Bok 0 eller lignende.

 

Kilder:
NS3935:2011