Innen vannbehandling er det et vidt spekter av systemer. Typisk i et bygg har vi vanninntak, kaldt vann og varmt vann for tappevann, sprinkleranlegg, varmedistribusjon til vannbåren varme, vann til fastmonterte kjøkkeninstallasjoner, vannrenseanlegg osv.

I vannbehandlingsanlegg er det flere signaler vi er ute etter å ha måling på, samt mulighet for å styre motorventiler, magnetventiler o.l.

Vannmålere – Disse måler strømning i vannet, og gir via kalkulasjon relatert til diameter på røret og hastighet på vannet en måling på mengden vann som forbrukes. Vannmålere brukes også i sprinkleranlegg for å gi alarm ved utløst sprinklerhode.

Temperaturmålere – Disse måler temperatur i vann. Det kan være måler for temperatur på varmtvannet, for å styre varmtvannsberedere.

Magnet/motorventiler – for å styre varmtvannsforsyning til radiatorer etter temperaturfølere i rommet.

Trykkmålere – Disse benyttes for å kontrollere at trykket er tilstrekkelig, f.eks. for tilfredsstillende sprinklerfunksjon.