Overlevering av bygget skjer etter at bygget har vært igjennom eventuelle FATer, SATer. Det burde også være en prøvedriftsperiode.

Den ITB-ansvarlige går igjennom resultatene, og godkjenner leveransen i henhold til beskrivelser og kvaliteter nedfelt i detaljprosjektet. Dersom det oppstår avvik skal disse følges opp slik at tiltak iverksettes for å lukke disse.

Den ITB-ansvarlige skal etter overlevering beskrive eventuelle tester som ikke har latt seg gjennomføre av praktiske årsaker, og overlate ansvaret til driftsorganisasjonen.

Det er viktig at det kontrolleres at nødvendig FDV leveres slik at drift og vedlikehold kan utføres på riktig måte. Kravene til FDV er nærmere beskrevet her.

 

Kilder:
NS3935:2011