Svakstrømsintallasjonene er mange og forskjellige, men har likevel til felles at de opererer i et spenningsnivå som gjør berøringsfaren (elektrosjokk) mindre – <50V AC.

 

Adgangskontroll – Et eget system, men henger gjerne sammen med lås og beslag da låsesystemet skal fungere sammen med det bakenforliggende systemet som gir adgang.

Brannalarmanlegg – Et system som detekterer og varsler brann. Er ofte et knutepunkt for styringer som skal skje for å ivareta byggets beredskapsplan og alarmorganisering.

Innbruddsalarm – Et system som detekterer og varsler om brudd på fysiske barrierer. Disse kan være bevegelsessensorer, varmesensorer, laserstråler osv.

Lås og beslag – Et system som ofte ikke faller inn under elektro i et prosjekt per nå, men som fra 2020 kommer innunder elektrofagene på videregående skoler.