FDV dokumentasjon er i korte trekk en brukermanual som forteller noe om hver komponent og hvordan denne skal vedlikeholdes, samt hvordan de forskjellige komponentene skal virke sammen.

Et bygg’s FDV er har gjerne flere funksjoner.

En komponents FDV forteller gjerne noe om hvordan komponenten skal driftes, hvilket vedlikehold den skal ha samt hva som kan utrettes på den enkelte kompontent mht. reservedeler o.l. Dette er den delen av FDV som er rettet mot driftspersonell som skal drifte bygget til daglig.

FDV skal også ha tegninger «as built» dvs. slik som anlegget faktisk er montert, dette gjelder både fysiske ting(rom etc) samt funksjoner.

Når det kommer til mer komplekse rapporter er det gjerne servicepersonell som bruker dette for å feilsøke. Dette er ofte ikke 1.linjes vedlikehold, men feilsøking i 2. eller 3. linje.

Felles for begge brukergruppene er at FDV’en må inneholde relevant informasjon og ikke masse informasjon som ikke er nyttig for brukeren. Det finnes mange eksempler på at leverandører kopierer salgskataloger, og på den måten leverer en omfattende «FDV» som egentlig er verdiløs.

 

FDV er i mange prosjekter av et visst omfang dagmulktbelagt på lik linje med andre milepæler i et byggeprosjekt, dvs. at å ikke levere en tilfredsstillende FDV ansees som en betydelig mangel.

Les mer om FDV-dokumentasjon ved å følge linken til byggetjeneste.no under.

Kilder:
om fdv-dokumentasjon 23 – byggtjeneste.no