Prøvedrift

Prøvedrift av et anlegg er, som ordet antyder, en periode mellom byggeperioden og overtakelse der et bygg gjennomgår testing og tilpasning av de tekniske systemene. Prosessene for dette er beskrevet i NS6450, og kunne vel like gjerne stått i NS3935 for ITB da det er en viktig del i en automatikkleveranse. Mange ser disse to standardene som et felles verktøy for automatikkprosessen i et bygg. Prøvedrift er en periode der man kan ha mulighet til å avdekke feil på utstyr, innstillinger, settpunkter osv. før bygget endelig overleveres til byggherre.

Bruk av standarden forutsetter at byggherren planlegger testing, idriftsetting og prøvedrift, samt beskriver dette i tilbudsgrunnlaget. Prøvedriften finner sted etter innflytting for å prøve de tekniske bygningsinstallasjonene med reell internlast og bruk. Standarden er uavhengig av om prøvedrift i henhold til partenes kontrakter skal finne sted før eller etter overtakelse.

Figur viser fasene i byggeprosesser.

Figur viser prosessene i idriftsettingsfasen, prøvedriftsfasen og overgang til ordinær drift.

 

Kilder:
NS6450 – Idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner